• Uwagi prawne

Nazwa firmy: EBARA Pumps Europe S.p.A.

Numer VAT: IT 01234660221

R.E.A. N.124581 TRENTO

Siedziba prawna: Via Campo Sportivo,30

38023 CLES (TN), Włochy

Tel.+39 0463 660411 – Faks +39 0463 422782

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORSTW W TRENTO I KOD FISKALNY N.01234660221

Kapitał zakładowy: € 22.400.000,00 wpłacony w całości

Podlega zarządzaniu i koordynacji ze strony EBARA Corporation - Japonia