• FAQ - Serwis i części zamienne
W jaki sposób należy instalować pompę elektryczną?
Pompa elektryczna musi być zainstalowana i oddana do użytku, postępując zgodnie z zaleceniami i ostrzeżeniami w zakresie bezpieczeństwa zamieszczonymi w instrukcji obsługi.
Jakie są ograniczenia użytkowania pompy?
Pompa elektryczna musi pracować w granicach limitów technicznych i środowiskowych wskazanych w instrukcji obsługi i katalogach technicznych.
Jakie są tolerancje pracy dla pomp elektrycznych?
Osiągi pomp elektrycznych są zgodne z Normą UNI EN ISO 9906 Załącznik A dla pomp produkowanych seryjnie.
W jaki sposób jest wymiarowany pulpit elektryczny pompy elektrycznej?
Należy sprawdzić maksymalny pobór prądu znamionowego wskazany na tabliczce danych pompy elektrycznej lub silnika In(A) i następnie wybrać odpowiedni pulpit.
W jaki sposób wykonać prawidłowe połączenie elektryczne w pompie trójfazowej?
Połączenie elektryczne w łączówce zaciskowej musi być wykonane postępując według wskazówek zamieszczonych na tabliczce danych technicznych produktu.
Czy pompa może pracować przy 50 i 60 Hz ?
Nie, wirnik i moc silnika są zaprojektowane dla 50 Hz. Praca przy 60 Hz wymaga innego wirnika lub mocy silnika.
Czy pompa elektryczna trójfazowa może być podłączona do zasilania jednofazowego?
Działanie to nie jest zalecane, istnieje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia silnika elektrycznego.
Czy osiągi hydrauliczne różnią się w przypadku przenoszenia cieczy lub roztworów o gęstości większej niż woda?
Nie, osiągi hydrauliczne pompy nie zmieniają się przy innej gęstości przenoszonej cieczy, zmienia się wyłącznie pobór mocy hydraulicznej.